سه شنبه, 07 بهمن 1399

چریک:چالش های پیش روی یک کارآفرین

به گزارش روابط عمومی شرکت اکسیر گل سرخ در خصوص این خبر افزود:

در این برنامه که در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد سرکار خانم مهندس سنوئی محصل ، چالش های پیش روی صنعت خود را مطرح و کارشناسان با ارائه نظریاتی برای حل  مشکل به حل مسئله پرداختند. تاکید بر مسئله پدیدار شناختی ، دیجیتال ترنسفر میشن و تاکید بر تبلیغات انلاین از جمله مسائل و ایده های قابل طرح بودند.  

بازدید: 1349 بار